Zarz±d Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z .o.o. z siedzib± w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "¦wiadczenie usług telekomunikacyjnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzib± w Słupsku.

 

Okres ¶wiadczenia usługi od 10.08.2023 r. do 14.08.2024 r. Zamówienie nie obejmuje telefonów komórkowych.

 

Oferty należy składać drog± mailow± na adres mzk@mzk.slupsk.pl, do dnia 7 lipca 2023 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły dotycz±ce zamówienia w zał±czonych plikach.