Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej

i nadzoru nad posiadanymi przez Miejski Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku urządzeniami i oprogramowaniem”.

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Ofert nalezy składać do dnia 30 czerwca 2023 r. na do godz. 12:00 na adres mzk@mzk.slupsk.pl

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonych plikach 

Załączniki:

  • 0_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip 
  • 1_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej.zip