Archiwum zakładowe mie¶ci się w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica i jest czynne od poniedziałku do piatku w godzinach
700 - 1500.

Dane mog± być udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej skierowany do Zarz±du Miejskiego Zakładu Komuniacji Sp. z o.o. z siedzib± w Słupsku