Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Oferta pracy na stanowisko pracy Elektormechanika samochodowego
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa klocków hamulcowych i tarcz
Dostawa części zamiennych do autobusów Irisbus
Dostawa części zamiennych do autobusów Scania
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie do 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.
Przeglądy technicze, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Dostawa 1 niskopodłogowego autobusu miejskiego
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
Remont nawierzchni placu manewrowego
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2017
Sprzedaż autobusu MAN Lion
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt

Miejski Zakłąd Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Bitwy Warszawskiej 1,
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 89 300 faks: (59) 841 71 49

e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl www.mzk.slupsk.pl

NIP: 839-041-02-17 REGON: 771486860

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Krzysztof Janczuk

tel.kom. 609 819 575 e-mail: kjanczuk@mzk.slupsk.pl

wersja do druku pobierz plik 

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 62571