Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Najem powierzchni magazynowych
Najem odzieży roboczej
Dostawy AdBlue
Badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych na 2022 r
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2047
Dokument1737
INSTRUKCJA KORZYSTANIA5015
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4922
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ5061
Redakcja51421
7025
5756
8031
5468
5031
5227
4429
6066
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
3524
835
766
802
750
3360
4050
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.3043
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat3099
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich2476
2328
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.1796
1452
1430
1406
1412
1258
1149
1210
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat1610
1086
970
906
834
1165
657
658
446
439
413
413
349
291
475
468
433
439
420
453
229
227
207
107
22
Razem173645

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 179591