Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Sprzątanie wnętrz autobusów
Dostawa zbiornika do AdBlue wraz z montażem
Udzielenie kredytu długoterminowego
Świadczenie usług informatycznych
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Udzielenie kredytu długoterminowego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (2)
Holowanie pojazdów
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2617
Dokument2280
INSTRUKCJA KORZYSTANIA6275
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP6181
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6295
Redakcja67605
8553
7135
10021
6820
6298
6523
5726
7442
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
4159
835
766
802
750
4084
5539
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.4338
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat4400
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich3186
3611
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.2506
2120
2104
2095
2036
1895
1748
1860
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat3396
1745
1596
1551
1479
1983
1408
1417
1098
1080
1054
979
888
835
1625
1143
1585
1619
1618
1450
896
883
879
762
1006
1091
714
707
553
675
377
341
329
194
106
139
136
128
46
Razem244662

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 250608