Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa 5 nowych autobusów miejskich
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2019 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Wykonanie operatu wodno-prawngeo
Dostawa dystrybutora oleju napędowego na potrzeby wewnętrznej stacji paliw
Odbiór odpadów
Przeglądy technicze, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Holowanie pojazdów
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU1295
Dokument1027
INSTRUKCJA KORZYSTANIA3347
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP3330
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ3495
Redakcja30201
4893
3909
5507
3760
3345
3444
2750
3968
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
2362
835
766
802
750
1918
2094
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.1444
Plan rzeczowo-finansowy na rok 20171318
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich1199
539
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.578
291
237
213
179
170
73
13
Razem96598

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 102540