Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa 5 nowych autobusów miejskich
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2019 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Wykonanie operatu wodno-prawngeo
Dostawa dystrybutora oleju napędowego na potrzeby wewnętrznej stacji paliw
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU1220
Dokument962
INSTRUKCJA KORZYSTANIA3122
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP3112
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ3273
Redakcja26700
4590
3692
5160
3530
3141
3243
2547
3689
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
2130
835
766
802
750
1727
1865
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.1247
Plan rzeczowo-finansowy na rok 20171117
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich970
325
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.298
120
38
22
2
Razem87541

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 93483