Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Ubezpieczenie komunikacyjne i mienia od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
Sprzątanie powierzchni biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz mycie okien
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2023 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2495
Dokument2167
INSTRUKCJA KORZYSTANIA6007
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP5917
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6040
Redakcja63730
8165
6833
9413
6508
6035
6265
5438
7159
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
4038
835
766
802
750
3942
5182
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.4071
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat4134
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich3042
3359
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.2359
1982
1973
1957
1911
1772
1625
1730
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat2634
1606
1474
1424
1346
1841
1273
1273
955
949
922
859
789
726
1388
1028
1359
1370
1357
1327
773
763
761
649
888
854
596
580
435
442
216
148
99
Razem228052

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 233998