Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków czystości
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2021 r.
Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia
Dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksploatacyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Sprzątanie wnętrz autobusów
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU1782
Dokument1494
INSTRUKCJA KORZYSTANIA4428
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4355
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ4501
Redakcja46782
6339
5114
7092
4865
4444
4625
3814
5352
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
3218
835
766
802
750
2964
3361
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.2477
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat2480
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich2151
1726
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.1450
1151
1112
1081
1092
952
844
899
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat1026
784
655
591
527
569
119
140
113
104
88
84
31
Razem146475

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 152421