Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa 5 nowych autobusów miejskich
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych w 2019 r.
Sprzątanie wnętrz autobusów
Wykonanie operatu wodno-prawngeo
Dostawa dystrybutora oleju napędowego na potrzeby wewnętrznej stacji paliw
Odbiór odpadów
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU1251
Dokument988
INSTRUKCJA KORZYSTANIA3227
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP3209
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ3365
Redakcja28527
4728
3787
5315
3647
3227
3337
2672
3828
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
2236
835
766
802
750
1816
1978
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.1339
Plan rzeczowo-finansowy na rok 20171218
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich1082
440
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.480
210
139
131
90
86
Razem92052

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 97994