Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych na 2022 r
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Dostawy odzieży roboczej i środków czystości
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

DokumentOdwiedzin
NAZWA DOKUMENTU2288
Dokument1964
INSTRUKCJA KORZYSTANIA5550
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP5464
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ5593
Redakcja60694
7668
6340
8782
6035
5587
5795
4990
6661
1085
bez nazwy620
bez nazwy602
1220
1190
891
938
3791
835
766
802
750
3650
4680
Bilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.3603
Plan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat3665
Dostawa pięciu nowych autobusów miejskich2757
2887
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.2075
1715
1702
1682
1661
1512
1393
1470
Plan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat2173
1344
1230
1161
1094
1560
1008
1005
707
692
663
657
589
529
983
815
961
962
949
970
567
564
548
439
532
449
228
223
76
37
Razem205068

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 211014