Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków czystości
Archiwalne
Regulamin udzielania zamówienia publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-07-10 15:36:51
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-05-25 07:42:14
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-05-13 08:40:25
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-05-07 15:31:57
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-05-05 14:07:23
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-04-20 11:51:39
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-04-20 11:46:47
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-02-26 13:18:09
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-02-26 13:12:33
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-01-30 14:00:39
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2020-01-30 13:59:46
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-22 10:07:59
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-22 10:06:53
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-15 14:10:09
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-15 12:36:10
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-15 12:35:37
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-13 14:12:46
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-11-13 14:12:15
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-08-22 09:33:29
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-08-22 09:29:28
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:14:13
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan rzeczowo finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania z działalności Spółki, Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z dzialalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:12:09
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:08:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:08:05
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:02:41
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:01:06
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 11:00:03
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 10:58:19
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-30 10:57:20
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-20 09:22:04
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-05-20 09:21:23
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-04-16 12:04:06
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-04-16 12:03:28
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-02-12 12:33:10
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-02-06 14:53:40
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-02-06 14:53:03
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-22 12:28:55
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-22 12:28:31
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-18 13:59:41
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-17 12:05:15
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-12 10:23:10
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-12 10:22:47
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-04 10:25:32
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2019-01-04 10:24:45
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-11-08 15:08:12
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-11-08 15:07:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-10-29 14:18:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-10-15 15:38:50
Typ zmianPublikowanie
DokumentSukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-10-15 15:37:39
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentSukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-10-15 15:34:35
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-06-18 11:10:44
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-06-18 11:10:31
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2018-05-18 13:41:55
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa pięciu nowych autobusów miejskich
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-12-21 13:04:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa pięciu nowych autobusów miejskich
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-12-21 13:03:23
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:23:16
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan rzeczowo-finansowy, Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania z działalności Zarządu, Bilans i Rachunek zysków i strat
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:22:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:13:59
Typ zmianPublikowanie
DokumentBilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:13:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentBilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:08:13
Typ zmianPublikowanie
DokumentBilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:06:52
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBilans, Rachunkek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym - na dzień 31 grudnia 2016 r.
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-10-17 13:04:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-06-02 07:49:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-06-02 07:47:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-06-02 07:47:26
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-06-02 07:45:35
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-02-28 14:59:48
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2017-02-28 14:59:14
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-12-02 13:16:54
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-12-02 13:16:01
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-08-23 07:30:53
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-08-23 07:29:51
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-21 10:43:35
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-21 10:43:33
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-21 10:43:29
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-21 10:42:23
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-21 10:37:56
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-21 10:25:55
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-18 14:26:03
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-18 14:24:51
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-07-18 14:24:14
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-06-01 15:12:34
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-04-28 09:06:02
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-04-28 09:05:35
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-04-28 09:03:29
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-04-13 12:30:12
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2016-04-13 12:29:56
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-10-15 15:38:07
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-10-15 15:31:31
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-10-15 15:28:06
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-10-15 15:28:04
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-10-15 15:27:34
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-10-15 14:54:43
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-03-27 15:36:44
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-03-27 15:35:41
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2015-03-27 15:19:45
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2014-09-15 12:27:03
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2014-09-15 12:25:57
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2014-09-15 12:25:34
Typ zmianPublikowanie
Dokumentbez nazwy
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2014-09-15 10:41:08

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 144403