Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalno¶ci spółki
Organy i osoby sprawuj±ce w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Maj±tek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa czę¶ci zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
¦wiadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane s± przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2024-04-19 08:17:23
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2024-04-19 08:17:01
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2024-03-08 08:20:45
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2024-03-08 08:19:13
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2024-02-28 09:58:46
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2024-02-28 09:58:13
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-12-17 14:34:47
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-12-17 14:34:08
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-28 15:06:14
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-28 15:06:09
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-28 15:05:50
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-24 15:07:50
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-24 15:07:01
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-17 08:00:03
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-17 07:59:33
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-11-03 11:28:31
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-30 11:18:36
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-26 15:26:08
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-25 14:31:21
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 15:01:04
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 15:00:29
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 15:00:05
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 11:17:56
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 11:16:56
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 11:16:50
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 11:15:23
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 08:30:56
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-10-24 08:29:13
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-09-08 15:50:18
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-09-08 15:50:14
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-09-08 15:49:39
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-08-03 13:57:42
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-07-13 10:21:21
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-07-13 10:21:18
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-07-13 10:19:53
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-30 15:13:49
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-30 15:13:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUdzielenie kredytu długoterminowego dla MZK Sp. z o.o. z siedzib± w Słupsku (2)
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-30 15:05:27
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-27 15:13:17
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-26 13:54:29
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-26 13:53:17
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-26 13:52:49
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-23 09:52:53
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-23 09:52:23
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-06-14 15:36:39
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-05-17 14:38:14
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-05-17 08:12:22
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-05-17 08:10:42
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-05-15 10:47:24
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-05-15 10:47:01
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-01-16 10:57:46
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2023-01-16 08:37:34
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-12-14 15:14:10
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-11-25 15:29:38
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-11-22 12:20:59
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-11-22 11:44:29
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-11-22 11:44:16
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-08-30 14:32:42
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-07-29 15:36:01
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-07-29 15:34:21
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-07-05 15:00:50
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-07-05 14:59:58
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-04-08 13:47:00
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-04-08 13:46:37
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-04-08 13:45:28
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-04-08 12:13:14
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-03-17 12:37:01
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-02-28 10:47:08
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-02-17 08:37:41
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-02-16 19:52:26
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-01-21 14:30:05
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-01-21 14:28:13
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2022-01-21 14:27:08
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-11-25 09:11:34
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-11-25 09:11:11
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-09-06 14:35:42
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-09-06 14:35:21
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-07-07 07:12:56
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-07-06 15:29:53
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-07-06 15:29:13
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-07-05 08:10:13
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-07-01 12:33:51
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-07-01 12:33:28
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-25 15:56:37
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-25 15:56:16
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-23 10:53:08
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-23 10:53:04
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-23 10:37:19
Typ zmianModyfikacja
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-17 16:00:39
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-01 14:15:00
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-06-01 14:14:12
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-03-18 12:17:55
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-03-18 12:16:12
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-03-18 10:04:08
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-03-18 09:10:43
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-03-10 10:15:31
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-03-10 10:12:39
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-02-19 08:57:13
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-02-19 08:56:40
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikKrzysztof Janczuk
Data2021-02-16 15:09:28

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 277180