Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Przedmiot działalności Spółki

 

Przedmiotem działalności  spółki są:

 1. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z);
 2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);

 3. transport drogowy towarów (49.41.Z);

 4. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);

 5. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);

 6. produkcja autobusów (29.10.C);

 7. produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (29.10.D);

 8. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

 9. produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z);

 10. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);

 11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);

 12. tynkowanie (43.31.Z);

 13. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);

 14. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z);

 15. malowanie i szklenie (43.34.Z);

 16. wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych (43.39.Z);

 17. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);

 18. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z);

 19. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z);

 20. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);

 21. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z);

 22. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z);

 23. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z);

 24. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A);

 25. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);

 26. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

 27. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

 28. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);

 29. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);

 30. pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);

 31. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);

 32. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);

 33. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);

 34. działalność taksówek osobowych (49.32.Z);

 35. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)

 36. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
 37. wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń oraz innych dóbr materialnych dzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2014-07-02, godz. 12:38)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2019-11-15, godz. 14:10)
Odwiedzin: 7601

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 277300