Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Plan rzeczowo_finansowy na rok 2017.pdf1 571,19 kB
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf1 809,45 kB
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej MZK Slupsk za 2017 rok.pdf706,18 kB
Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci Spolki za 2017 rok.pdf450,00 kB
Bilans i Rachunek zyskow i strat 2017 rok .pdf2 491,81 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2019-05-30, godz. 11:08)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2019-05-30, godz. 11:08)
Odwiedzin: 4805

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 277301