Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Holowanie pojazdów
Wykonanie operatu wodnoprawnego
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

1)   wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku znajdującej się w Kobylnicy przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36 do systemu kanalizacji deszczowej;

2)   przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;

3)   reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o wydanie w/w decyzji.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty nalezy składać drogą mailową do dn. 6 listopada 2023 r.  do godz. 12:00 na adres mzk@mzk.slupsk.pl

 

Zamawiający informuje, że w dniu 25 października 2023 r. poprawił oczywitą omyłke pisraską w dokumentach i zwrot dot. wydania decyzji środowiskowej zastępił zwrotem wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego. Dokumenty zawierające powyzszą zmianę zostały umieszczone z oznaczeniem 20231025 w końcówce nazwy pliku. W pozostałej części dokumentów nie zmieniono.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 30 października 2023 r.:

1) udzielł odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w dniach 25-27 października 2023 r.,

2) udpostępnił w dokumentacji zamówienia aktualne pozwolenie wodnoprawne,

3) dokonał zmian w dokumenatacji zamówienia w związku z udzielonymi odpowiedziami. Aktulaizacja dokumentacji zawiera oznaczenie 20231030 w końcowce nazwy pliku.

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonych plikach.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie zamówieniu i załączniki.zip1 143,06 kB
2_Ogłoszenie zamówieniu i załączniki w wesrji edytowalnej.zip103,31 kB
3_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki zmiana 20231025.zip1 142,88 kB
4_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej 20231025.zip104,71 kB
5_Odpowiedzi na pytania 20231023.pdf1 661,95 kB
6_Pozwolenie wodonoprawne decyzja 2014.pdf255,26 kB
7_Ogłoszenie zamówieniu i załaczniki 20231030.zip1 142,69 kB
8_Ogłoszenie zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej 20231030.zip104,79 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2023-10-24, godz. 08:30)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2023-10-30, godz. 11:18)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 257763