Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawy energii elektrycznej
Dostawa części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych 2024 r
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, smarów i płynów eksplaoatcyjnych
Świadczenie usług ochrony mienia
Badanie rekomensaty za 2023 r.
Wykonanie kontroli okresowych budynków
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu
pn. „Dostawy energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy składać drogą mailową na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 7 listopada 2023 r. do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załaczonych plikach.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 26 października 2023 r. w związku z kwestiami podniesionymi przez jednego ze Sprzedawców zmienił treść Rodziału VII i VIII ogłoszenia oraz udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Treść odpowiedzi i zmienienego ogłoszenia została załączona.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie zamówieniu i załączniki.zip1 286,97 kB
2_Ogłoszenie zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej.zip105,27 kB
3_Odpowiedzi 20231026.pdf68,23 kB
4_Ogłoszenie zamówieniu (003).pdf351,67 kB
5_Ogłoszenie zamówieniu (003).docx56,72 kB
6_zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf574,57 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2023-10-24, godz. 11:16)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2023-10-26, godz. 15:26)
Odwiedzin: 455

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 280565