Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Najem powierzchni magazynowych
Najem odzieży roboczej
Dostawy AdBlue
Badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych na 2022 r
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku administracyjnego dyspozytorni przy ul. Szczecińskiej 41A w Słupsku”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferty należy skłdać za pomocą poczty elektronicznej na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w załączonych plikach.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami.zip1 780,46 kB
2_Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.zip106,44 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2021-02-19, godz. 08:57)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2021-02-19, godz. 08:56)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 179567