Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI zasilanych olejem napędowym
Przebudowa budynku admnistracyjnego dyspozytorni Szczecińskiej 41A w Słupsku
Kredyt na zakup 5 autobusów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Najem powierzchni magazynowych
Najem odzieży roboczej
Dostawy AdBlue
Badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021, 2022 i 2023
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych na 2022 r
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postepowaniu „Najem odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku” 

 

Zamawiajacy informuje, że postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. W pierwszym etapie Wykonawcy składają oferty wstępne. Oferty wstępne należy składać do dnia 9 lipca 2021 r., o godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres mzk@mzk.slupsk.pl.

 

Drugi etap postępowania zostanie przeporwdzony w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. Do drugiego etapu postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy złożyli oferty wstępne i zostali zaproszeni przez Zamawiającego.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip1 290,70 kB
2_Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki w wersji edytowalnej.zip115,59 kB
3_informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty (1).pdf432,72 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2021-06-25, godz. 15:56)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2021-06-25, godz. 15:56)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 179568