Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Sprzątanie wnętrz autobusów
Dostawa zbiornika do AdBlue wraz z montażem
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaaprasza do skladania ofert w postępowaniu pn. „Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego” 

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

Szczegóły odtyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonej dokumentacji. 

 

Zamawiajacy informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zakladzie Komuniakcji

Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu i załączniki.zip479,87 kB
2_wybór oferty.pdf36,01 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2022-04-08, godz. 13:47)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2022-04-08, godz. 13:46)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 241003