Biuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
MZK Słupsk
Dane Spółki
Przedmiot działalności spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Organizacja
Majątek spółki
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Aktualne
Sukcesywne dostawy paliw ciekłych
Dostawy części zamiennych, podzespołów i materiałów pomocniczych na 2022 r
Dostawa sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym z infrastrukturą ładowania
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Przeglądy techniczne, regeneracja, utylizacja i dozór techniczny sprzętu pożarniczego
Dostawy odzieży roboczej i środków czystości
Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym
Archiwalne
Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Dokumenty Finansowe
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Słupsk
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, jako Zamawiający, zaprasza do udziału w postępowaniu pn. "Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich typu MAXI o napędzie elektrycznym",

prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamowień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. , w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej progów unijnych.

 

Postepowanie zostało umieszczone w miniPortalu i otrzymało "identyfikator postępowania" - cdf2d4de-3c63-48b2-8297-3ac2389ec575

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1_Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS145-416071-pl.pdf115,64 kB
2_SWZ i załączniki.zip4 200,49 kB
3_SWZ i załączniki w wersji edytowalnej.zip363,71 kB
4_Odpowiedź08082022.pdf313,40 kB
Autor dokumentu: Krzysztof Janczuk
Udostępnił: Krzysztof Janczuk (2022-07-29, godz. 15:36)
Modyfikacja: Krzysztof Janczuk (2022-07-29, godz. 15:34)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 211010